kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Lời Giới Thiệu Và Lời Tri Ân- 416 Tọa Đàm Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

 ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM


Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị - Úc Châu giảng lần 2

tháng 10-2017 tại Brisbane Úc Đại Lợi

 

Lời giới thiệu

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính thưa chư vị đồng tu, tập sách ĐỂ HIỂU THẤU HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM Diệu Âm đã giảng qua một lần trong các pháp hội vừa rồi ở mấy nước trên thế giới, bên Âu Châu, Mỹ, Canada, nhưng ở đây có nhiều vị góp ý kiến rằng chưa được viên mãn và đề nghị Diệu Âm giảng lại tập sách này. Diệu Âm nghĩ qua nghĩ lại thì cũng đúng, vì giảng là giảng cho các nơi, còn tại Niệm Phật Đường mình thì chưa nói qua. Hôm nay Diệu Âm xin y giáo mà đáp ứng theo sự đề nghị của chư vị. A Di Đà Phật!…

Xin thưa với chư vị, Diệu Âm này có cái duyên học Phật từ lời “Khuyên Người Niệm Phật”. Khuyên Người Niệm Phật thực ra cũng không phải Diệu Âm tự sáng chế ra, mà khi gặp được lời khai thị của ngài Ấn Quang Đại Sư mà nẩy sinh ra ý niệm này. Diệu Âm còn nhớ mãi lời khai thị đó như thế này:  Khuyên Người Niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phàm phu thành bậc Chánh Giác. Công đức này vô lượng vô biên, nếu đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành”.

Chính lời khai thị này đã giúp cho Diệu Âm loay hoay cái tay viết ra những lá thư “Khuyên Người Niệm Phật”, vô tình kết cái duyên tới ngày hôm nay, còn tập sách “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” này là nói về pháp hộ niệm một cách cụ thể và tương đối đầy đủ. Khởi đầu là “Khuyên Người Niệm Phật” và kết cục là Hộ Niệm để Vãng Sanh, vô tình NIỆM PHẬT HỘ NIỆM VÃNG SANH là đề tài mà Diệu Âm nghĩ rằng có thể sẽ đi suốt cuộc đời này, đến đây là đủ rồi không thay đồi nữa.

Xin thưa với chư vị, “Niệm Phật Vãng Sanh” là pháp của Phật, “Hộ Niệm Vãng Sanh” cũng là pháp của Phật, của chư Tổ để lại chứ hoàn toàn không phải là của Diệu Âm. Vì thế, nếu vị nào muốn cảm ơn thì xin cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, không nên cảm ơn Diệu Âm.

Để giảng bộ sách này cho viên mãn, Diệu Âm xin đi từ đầu, từ chương 1 cho đến chương cuối luôn .           

Chương I :      TỔNG QUÁT VỀ PHÁP HỘ NIỆM

 Chúng ta cần phải học hỏi nghiên cứu cẩn thận để có nhận thức đúng đắn về pháp Hộ-Niệm, rồi chúng ta mới đồng ý với nhau rằng, đây đúng là chánh pháp trong Phật môn. Một pháp cứu người vãng sanh vi diệu, một đại cứu tinh cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này có cơ hội thành Đạo.

Xin thưa với chư vị, chúng ta toàn là hàng phàm phu tội chướng rất sâu nặng. Nếu chúng ta sơ ý không nắm vững pháp hộ niệm này, Diệu Âm sợ rằng tất cả mấy chục người đang ngồi tại đây sau cùng chưa chắc gì có một người thành tựu. Vì xin thưa thực với chư vị rằng, trong thời mạt pháp này ức ức người tu hành khó tìm ra một người thành tựu đấy. Tuy nhiên những người tháp tùng với Diệu Âm trong chuyến đi vừa rồi thì có những vị đã nói lên lời này: “Hiện tại ở Việt Nam hiện tượng người vãng sanh đã đưa đến tình trạng không còn cách nào có thể đếm được nữa”. Rồi vị đó nói tiếp: “Đây là một hiện tượng rất đặc biệt mà trong suốt quá trình lịch sử Việt Nam chưa từng xảy ra”. Nên nhớ, vị đó nói chứ không phải Diệu Âm nói.

Chính vì thế mà cái Pháp Hộ Niệm thực sự quá vi diệu! Quá vi diệu!... Trong khi ở các nơi người ta vãng sanh hơi nhiều đấy. Ví dụ lần này qua Âu Châu, người ta báo cáo có hai-ba người nữa vãng sanh, trong khi ở tại nơi của chúng ta hình như hơi ít. Chính vì thế, khi nghe các vị đề nghị Diệu Âm giảng lại tập sách này, Diệu Âm nghĩ cũng phải, vì giảng là do các nơi họ yêu cầu giảng, còn ở đây thì nhiều người nghĩ rằng pháp hộ niệm đơn giản quá nên không cần nghe tới. Một khi chúng ta nghĩ rằng nó đơn giản quá, coi chừng chúng ta bị hớ hênh mà mất phần vãng sanh một cách hết sức là oan uổng đó!...

Trong chương 1 này Diệu Âm nói tổng quát về hộ niệm. Đầu tiên Diệu Âm xin thưa với đồng tu rằng, khi nói về chuyện tu hành chúng ta nên hiểu cho thấu điều này: “Một là tất cả, tất cả là một”. Mình tu phương pháp nào, pháp môn nào hãy quyết chí tuyển chọn một pháp môn mà tu, thì từ pháp môn đó chúng ta sẽ có tất cả. Pháp môn của Phật dạy đến vô lượng vô biên, dồn lại chỉ có một pháp môn mà thôi. Lạ lắm!... Bất cứ pháp môn nào cũng vậy. Ví dụ như tu Thiền, thì niệm Phật cũng là tu Thiền, tụng Chú cũng là tu Thiền, phá nghiệp cũng là tu Thiền. Một người tu Thiền đi đến chỗ thành tựu thì bao gồm tất cả các pháp môn khác. Chúng ta ở đây Niệm-Phật, thì Thiền cũng là Niệm-Phật, Chú cũng là Niệm-Phật, Trì-Giới cũng là Niệm-Phật, Phá-Nghiệp cũng là Niệm-Phật. Một pháp môn Niệm-Phật này mà chúng ta thành tựu thì coi như chúng ta thành tựu vô lượng pháp môn, rõ rệt như vậy. Một người tu hành mà không hiểu đạo lý “Một là tất cả, tất cả là một”, thấy pháp nào cũng hay, pháp nào cũng muốn học thì ra sao đây? Cuộc đời chúng ta vỏn vẹn chỉ có mấy chục năm, học chưa được bao nhiêu thì chết mất, chết trong cái tâm trí còn mê mê hồ hồ, đường đi chưa vững… thành ra cứ mãi lang thang theo nghiệp thọ nạn!...

Hôm nay chúng ta nói về hộ niệm, thì hộ niệm cũng là một pháp tu. Khi chúng ta vững vàng phương pháp hộ niệm rồi, hình như tám mươi bốn ngàn pháp tu của Phật để lại đều dồn vào trong pháp hộ niệm này. Lạ lắm!... Diệu Âm thấy rõ rệt như vậy.  

Chư vị thử nghĩ coi một pháp Thiền Định tu hành cao tột các ngài cũng có thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Một pháp môn hộ niệm đơn giản, cụ thể, dẫn dắt từng bước người đang bị bệnh, những người nghiệp chướng nặng, ấy thế mà họ cũng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành đạo. Khi thành đạo rồi thì giống nhau, trở về chơn tâm tự tánh rồi người nào cũng như nhau. “Phật Phật đạo đồng”. “Tam Thế Nhất Thiết Phật cộng đồng nhất Pháp Thân”. Trở về với Pháp Thân rồi thì ba đời mười phương chư Phật ngang nhau, bằng nhau, giống nhau, bao hàm với nhau không còn sai biệt.

Chính vì thế, trong thời này nếu chúng ta biết nghe lời Đức Thế-Tôn, chọn cái pháp mà Đức Thế-Tôn tuyển trạch cho chúng ta, trì giữ mà tu thì chúng ta thành đạo. Khi thành đạo rồi lúc đó gặp được chư Phật, mình mới hiểu rằng… À!... một pháp môn hộ niệm này đã bao gồm tám mươi bốn ngàn pháp môn của Đức Thế-Tôn mà chúng ta không hay. Tất cả chư Phật, chư Bồ-Tát… trước khi các Ngài thành đạo, các Ngài tu rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng khi trở về với Chơn-Tâm Tự-Tánh rồi, các Ngài tay trong tay với nhau, bình đẳng, không hơn không kém.

Nhưng có một điều chư vị cần chú ý, là có những pháp môn tu quá khó đấy, khó vô cùng đấy!... Khó đến nỗi mà đức Thế-Tôn nói rằng, ức ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc đấy!... Lại có một pháp môn rất đơn giản, đơn giản vô cùng đấy, dễ tu dễ chứng. Ứng dụng pháp đó, chư Tổ nói: “Vạn nhân tu vạn nhân khứ”, muôn người tu muôn người được vãng sanh đấy. Đó chính là pháp môn niệm Phật. Như vậy chúng ta ở đây chọn pháp môn niệm Phật là chúng ta y giáo phụng hành lời đức Thế-Tôn dạy rồi. Yên chí đi chư vị, đừng nên phân đo nữa.

Nhưng xin thưa với chư vị rằng, đến thời mạt pháp này, niệm Phật để tự tại ra đi, an nhiên ra đi, tự lực mình theo quang minh của Phật đi về Tây-Phương Cực-Lạc hình như cũng không phải đơn giản đâu!... Tại sao vậy? Chư vị hãy suy nghĩ lại đi, nhìn lại quá khứ thật kỹ đi. Có người 5-6 chục tuổi, 6-7 chục tuổi… trong chúng ta có người đã trên 7-8 mươi tuổi rồi, hãy kiểm lại trong 7-8 mươi năm qua, những người tu hành, ngay cả những người niệm Phật, liệu có mấy ai được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? Liệu có mấy ai thấy được hiện tượng một người khi xả bỏ báo thân họ vui vẻ vẫy tay chào biệt, họ nói: “Tôi đi theo A-Di-Đà Phật vãng sanh đây”, họ lưu lại tướng lành tốt đẹp tươi hồng không? Không biết chư vị đã gặp qua chưa? Chứ chính Diệu Âm này, khi chưa biết phương pháp hộ niệm, chưa từng thấy qua. Và đây cũng chính là một dấu nghi to lớn đã làm cho Diệu Âm vô cùng hoang mang trong nhiều năm, đôi lúc xuống tinh thần không còn tin tưởng mạnh mẽ vào Phật Giáo nữa!... Nguyên do là vì khi nghe kinh pháp, chư Tăng, chư Tổ thường nói rằng, niệm Phật là pháp môn muôn người tu muôn người đắc, trong khi chính mình đi tìm hiểu, thì thực sự chưa thấy được một người vãng sanh!...,

 Đến khi có cơ duyên gặp được một người chính mình hộ niệm, người đó ra đi lưu lại tướng lành quá đẹp, khi ra đi rồi mà môi càng lúc càng hồng lên, mặt càng ngày càng tươi ra. Sau 12 tiếng đồng hồ thân tướng đã đẹp, mình niệm thêm 12 tiếng nữa 14 tiếng nữa, 26- 27 tiếng đồng hồ thì thân tướng càng đẹp hơn. Khi tận mắt thấy hiện tượng vi diệu này, làm cho Diệu Âm ngỡ ngàng, giật mình và tỉnh ngộ… Trong lịch sử hộ niệm, có những vị được hộ niệm 10 ngày, 20 ngày hoặc hơn nữa mà thân tướng vẫn đẹp. Thật bất khả tư nghì!...  

Nếu chư vị nào đã từng thấy người vãng sanh rồi thì hãy tập giật mình mà tỉnh ngộ để biết rõ đường nào vững vàng cho mình đi, đường nào giúp cho một người phàm phu tội chướng sâu nặng này có thể thành tựu đạo quả. Biết rồi thì hãy bám cho chặt chư vị ơi!... Hãy bám cho vững chư vị ơi!... Hãy bám cho sát đừng có li ra nữa. Li ra một chút, bị nạn đấy. Li ra một li, lạc luôn đấy. Li một đoạn thôi tiêu cuộc đời của mình đấy.  

Chư vị nên nhớ rằng đời này chúng ta gặp được câu A-Di-Đà Phật là cũng có thiện căn, tin được câu A Di Đà Phật chứng tỏ mình cũng ngon ngon. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình hình như có niệm Phật rồi đấy, nhớ nhé, nhưng mình phải hỏi tại sao trong đời trước mình không vãng sanh đi cho rồi để lạc tới đời này? Trong đời này mình quờ quạng một chút, phân tâm một chút, so đo một chút coi chừng mình lại trả một cái giá rất đắt, là khi liệng cái báo thân này lấy lại cái thân người không được đâu đấy, coi chừng mình biến thành hàng súc sanh đấy, mình đi vào hàng ngạ quỷ đấy, mình đi về địa ngục đấy. Tại sao vậy? Tại vì đã sinh vào thời mạt pháp này thì nghiệp chướng của mình, so ra, nó nặng hơn phước báu của mình nhiều lắm đấy, cái tội ác của mình hơn cái thiện căn của mình nhiều lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Với cái nghiệp chướng này sẵn sàng đưa mình xuống tam ác đạo. Chính vì thế mà Phật dạy “Nhơn thân nan đắc”. Nhiều người nói rằng ta đã được làm người rồi, có gì đâu mà khó? Không phải đâu. Phật nói là khi ta liệng cái báo thân này, đời sau lượm lại cái thân người không được, khó lắm đấy!

Hãy nghĩ lại đi, trên đời này ta đã từng gặp những người qua đời: bà con, thân nhân, bạn bè, người quen, kẻ lạ… mình thấy thân tướng họ để lại như thế nào? Có phải là 99.9% toàn là xấu không? Toàn là cứng đơ, xám ngắt!... Khó có một thoại tướng nào đẹp cả. Không có thoại tướng đẹp hiển hiện sau khi buông báo thân ra đi, chứng tỏ rằng đời sau của họ không thể nào lấy lại được thân người, nói rõ hơn là họ đã rơi vào tam ác đạo rồi đấy...

Vì phổ biến pháp hộ niệm quá quan trọng, nên Diệu Âm xin thành tâm cảm ơn các vị đã đề nghị giảng lại tập sách này. Hôm nay là lời đầu tiên và kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục nói cho trọn vẹn tập sách này. Nói trọn vẹn tập sách này có nghĩa là nói trọn vẹn pháp hộ niệm vãng sanh một cách chi tiết vậy. Xin chư vị cố gắng kiên nhẫn lắng nghe, nếu Diệu Âm nói không được hay, xin chư vị cũng nên vỗ tay để động viên tinh thần, nếu không có sự động viên này, sợ rằng Diệu Âm không hoàn thành nổi nhiệm vụ.

Cầu mong chư vị hiểu thấu tâm can, hãy hợp sức cùng nhau đi cho tới Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

Lời Tri Ân Tọa đàm “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm”.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh.

Kính bạch Cư Sĩ Diệu Âm.

Kính thưa chư Thiện Hữu Tri Thức, Phật Tử, Đồng Tu, cùng các Ban Hộ-Niệm trong nước và trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt một người được hộ niệm vãng sanh, Cư Sĩ Diệu Âm đã sững sờ cảm động đến rơi nước mắt và ngộ ra rằng: “Mười niệm tất sanh”chính là 10 niệm “A Di Đà Phật” ngay phút lâm chung. Pháp Hộ-Niệm là Đại Cứu Tinh giúp cho người niệm Phật trong thời mạt pháp này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thực hiện đại pháp vạn người tu vạn người đắc. Từ đó, 20 năm ròng rã, Cư Sĩ đã buông tất cả chuyện thế gian, miệt mài, nghiên cứu Pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh và khẩn thiết phổ biến khắp nơi, với niềm trăn trở…” E rằng không cứu kịp ông cha!”, “ Sợ rằng không cứu kịp người mẹ!” Và với nỗi xót xa bồn chồn hằng  ngày đang có vô số người lâm vào cảnh sanh tử đọa lạc nghìn đời vạn kiếp.

Hiện nay, nhiều Ban Hộ-Niệm đã tự thành lập khắp nơi trên đất nước Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới. Hiện tượng người được hộ niệm vãng sanh với tướng lành bất khả tư nghì nhiều không đếm hết. Nhiều tọa đàm của Cư Sĩ nói tường tận về Pháp Hộ Niệm đã được đồng tu phát tâm viết lại, ấn tống và phát hành khắp nơi. Dù vậy vẫn có ban hộ niệm không đủ phương tiện học tập, thực hiện hộ niệm tự phát lệch tông chỉ của pháp môn làm cho Cư Sĩ nhiều phen trăn trở, khổ tâm! Vào năm 2018, Người đã thu thập những sự kiện thực tế xảy ra từ các Ban Hộ Niệm khắp nơi, kèm theo đáp án [Đúng] hoặc [Sai], để kết tập quyển “Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm”.

Chúng con vô cùng tri ân tấm lòng từ bi của Cư Sĩ, Người đã không ngại khó nhọc, tỉ mỉ biên soạn tài liệu học tập, khẩn thiết phổ biến đến các Ban Hộ-Niệm và thiết tha mong nhà nhà, người người đều biết Pháp Hộ-Niệm. Như Người thường nói: “Biết hộ niệm sớm một ngày, cứu người sớm một ngày!”.

Khi tập sách này được phát hành, các Ban Hộ-Niệm khắp nơi vô cùng hoan hỉ nhận ra đây là một cẩm nang hộ niệm quí giá. Nhiều Ban Hộ-Niệm đã tổ chức thành những buổi lễ thật cung kính, trang trọng để thỉnh nhận quyển cẩm nang này!

Chư vị ơi! Với tấm lòng tha thiết muốn người người đều được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, với nỗi băn khoăn lo lắng về người hộ niệm chưa hiểu thấu mà sơ suất khi hộ niệm, người bệnh lơ là mà mất phần vãng sanh… nhiều năm qua Cư Sĩ đã không ngừng chăm chút đến hộ niệm, không ngừng thu thập những thông tin hộ niệm từ khắp nơi. Cư sĩ luôn trăn trở phân tích những ca hộ niệm bị thất bại, tìm hiểu nguyên nhân sinh ra quan niệm thiên lệch về hộ niệm, tìm hiểu nguyên do gây ra chướng ngại lúc hộ niệm, những sơ suất thông thường cũng như trường hợp vướng mắc cá biệt khi hộ niệm.

Cư Sĩ thật vô cùng từ bi, e sợ rằng tín tâm, nguyện tâm của mọi người có thể bị lung lay vì chưa hiểu thấu lý đạo sâu xa vi diệu ẩn tàng trong Pháp Hộ-Niệm, người đã đem lý đạo cao siêu thâm diệu của đức Thế-Tôn mà giảng giải bằng ngôn từ giản dị, dễ hiểu. Tuy hàm chứa lý đạo giải thoát uyên thâm nhưng thực hành lại đơn giản, cụ thể, rõ ràng…Thật là lý sự viên dung. Nhờ vậy mà hiện nay ở khắp nơi, các Ban Hộ-Niệm tham gia các buổi Hội-Thảo và Thực-Tập Hộ-Niệm Trực Tuyến (qua Zoom) của Cư Sĩ đã hộ niệm và liên tục tạo nhiều thành tựu rất viên mãn. Quả thật, có“Hiểu Thấu” mới “Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm” vậy.

Từ khi tập sách và 416 tọa đàm này ra đời, tin báo vãng sanh đến tới tấp. Số người đã ra đi, có hiện tượng vãng sanh, lưu lại tướng lành càng ngày càng nhiều, thân sắc nhu nhuyễn mềm mại, nét mặt tươi nhuận, môi hồng ra, tóc bạc đổi thành đen… Thật mầu nhiệm thay! Có nhiều ca hộ niệm gặp nhiều khó khăn chướng ngại, mười mấy tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, dù đang được hộ niệm, thân tướng còn rất xấu, tưởng là tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn được viên mãn nhờ sự hướng dẫn khai thị khéo léo của Cư Sĩ, hóa gỡ ngay chỗ vướng mắc của người bệnh. Vừa mới đây có một bà Cụ bị mù lòa 77 năm, sau khi được khai thị và được Ban Hộ-Niệm tới hộ niệm 3 ngày, thì tự nhiên Cụ sáng mắt ra nhìn thấy được hình Phật A-Di-Đà và an nhiên tự tại theo Phật vãng sanh. Thật vi diệu quá!

Phật Pháp mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Không những chỉ có ở Việt Nam, hiện tượng hộ niệm được vãng sanh tiếp tục xảy ra thường xuyên khắp nơi trên các nước Âu Châu, Mỹ, Canada, Úc… Tin báo vãng sanh từ các Ban Hộ-Niệm khắp nơi liên tục đưa về, làm cho con vô cùng cảm động, phấn chấn, càng tin tưởng vững vàng vào pháp môn niệm Phật vãng sanh. Thật sự con vô cùng xúc động, và hoan hỉ không ngôn từ nào diễn tả. Chư vị ơi! Nhân duyên thù thắng từ vô lượng kiếp nay mới được gặp. Xin hãy trân quý Pháp Đại Cứu Tinh này. Xin nhận nơi con một tấm lòng tri ân bất tận!

Phật dạy muốn báo hiếu thâm ân cha mẹ, người cho ta thân mạng một đời, dù cho một vai cõng Cha, vai kia cõng Mẹ đi giáp vòng núi Tu-Di đến trăm ngàn kiếp, ân kia chưa vừa! Vậy thâm ân của người cứu Huệ Mạng nghìn đời của ta thì làm sao đây?

- Làm sao để bày tỏ lòng tri ân của mình đây? Chúng ta cần phải nghiên cứu và học tập hộ niệm ngay đi! Hãy lắng nghe từng lời trong 416 tọa đàm của Cư Sĩ, để hiểu thấu và thực hành đúng theo lời căn dặn tâm huyết, thiết tha của Cư Sĩ hầu tránh sự sơ suất. Có những điều ta tưởng là đơn giản, nhưng sau khi nghe Cư Sĩ phân tích, giải thích tỉ mỉ mới hiểu ra: “À!... Pháp Hộ-Niệm thấy đơn giản nhưng vô cùng tế vi, một sơ ý nhỏ có thể làm mất phần vãng sanh, mất đi nhân duyên hi hữu vô lượng kiếp mới gặp! Thật vô cùng đáng tiếc!”.

“… Pháp Hộ-Niệm thực sự hàm chứa một lý đạo cao siêu vi diệu. Mong chư vị cố gắng chú ý nghiên cứu cẩn thận, đừng nên sơ ý mà lỡ cuối đời bị thọ nạn, đành chịu oan uổng cả một cuộc đời tu hành!”.

Chúng ta nên khẩn trương đọc, nghe, học hỏi, nghiên cứu và cùng nhau chia xẻ kinh nghiệm, tham gia Hội-Thảo và Thực-Tập Hộ-Niệm trực tuyến để… “Hiểu Thấu và hành Đúng Pháp Hộ-Niêm”. Chư vị nào chưa từng đi hộ niệm xin hãy tham gia ngay từ bây giờ đi! Với tinh thần để cứu chính ta được vãng sanh, kịp thời cứu cha, cứu mẹ, cứu thân bằng quyến thuộc, cứu người hữu duyên của ta được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, một đời thành tựu đạo quả. Thật quí hóa thay!

Chúng ta phải làm sao nữa để bày tỏ hết lòng tri ân của mình đây? Hãy cùng nhau hoằng hóa Pháp Môn Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh. Hãy làm theo như Cư Sĩ đã nói: “… Chư vị không nên chần chờ, mà hãy đi nói ngay cho người bên cạnh chư vị biết Pháp Hộ-Niệm đi. Hãy tìm cách nói… nói cho 1 người, rồi 2 người biết. Mỗi vị chỉ cần nói cho 2 người thôi, ai cũng làm vậy thì Pháp Hộ-Niệm sẽ được lan rộng ra như vết dầu loang… Loang ra tới đâu có người vãng sanh tới đó…”.

Chúng ta hãy tận lực giúp cho người người, nhà nhà đều biết. Mau mau phát tâm Bồ Đề, trì niệm “A-Di-Đà Phật”, phát nguyện vãng sanh. Hãy tận tình thương yêu, hộ niệm cho nhau để cùng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Hơn nữa, phải hộ niệm như lý như pháp, không tự mình sửa đổi hoặc làm sai lệch kinh điển, sai lời chư Tổ dạy hầu gìn giữ Pháp Hộ-Niệm được trường tồn.

Con xin thành kính tri ân:

- Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh cho Chánh Pháp cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và giúp cho Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh được lưu trụ dài lâu.

- Chư vị hộ pháp kiền thành, cùng tất cả huynh đệ tỉ muội khắp thế giới đã sát cánh, chịu khó khổ cùng Cư Sĩ ròng rã nhiều năm tháng qua để đem pháp đại cứu tinh này đi giúp người vãng sanh khắp nơi. Thật là công đức vô lượng!

- Chư vị đã phát tâm hỗ trợ cho đại chúng có phương tiện để nghe lời khai thị, khuyến tấn của Cư Sĩ, đã mang lời giảng giải của Cư Sĩ đến từng người, từng nhà, từng Ban Hộ-Niệm từ vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh đến những trung tâm thị thành.

- Chư vị tổ chức các buổi Hội-Thảo và Thực-Tập Hộ-Niệm Trực Tuyến trên trang Zoom, các chư vị tham gia vào đường Zoom... Công đức vô lượng.

- Tất cả các Ban Hộ-Niệm trong và ngoài nước đã không ngại gian khổ, ròng rã nhiều năm, niệm Phật hộ niệm đưa người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Công đức thật vô lượng vô biên!

Thành tâm cầu nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni, tất cả đồng tu đạo hữu khắp nơi thân tâm thanh tịnh, một báo thân này đồng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo Vô Thượng.

Phật Tử Diệu Âm (Phương Phi) Thành Kính Tri Ân.

Nam Mô A-Di-Đà Phật

                                                                                                                                  

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.