kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Phúc Thuần- Lê Văn Uân Vãng Sanh 17.01.2019. Tóc Bạc Trở Thành Đen, Thoại Tướng Mềm Mại Tươi Hồng

 

 

 

 

 

Lời Tri Ân 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni

Kính thưa ban ngành đoàn thể tỉnh Thái Bình cùng phật tử các tỉnh trong , ngoài nước và nhân dân địa phương 

Ngày 17.01.2019 lúc 21 giờ 55 phút thân phụ chúng con là ông Lê Văn Uân pháp danh Phúc Thuần sinh năm 1937 đã thuận theo lẽ thường mà ra đi

Thủa sinh thời ông là người hiền lành, thật thà, không quản ngại gian khổ theo tiến gọi của tổ quốc vì sự phát triển của sự nghiệp giải phóng dân tộc, ông tham gia kháng chiến khi xuất ngũ vẫn còn để lại một mảnh đạn trong cơ thể 

Trong suốt thời gian về tại địa phương ông không ngừng khuyên con cháu sống tốt đời đẹp đạo vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam.

Gần 10 năm gặp được Tịnh Độ đặc biệt gặp được pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ông đã nỗ lực tu hành tại gia hàng ngày nghe giảng pháp của cư sĩ Diệu Âm được sự hướng dẫn cụ thể ông đã quyết lòng tu hành cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như lý như pháp.Ông dặn dò con cháu tu hành phải kiên trì.

Ngày 18.01.2019 lúc 21h55 phút ông đã trút hơi thở cuối cùng trong tiếng niệm Phật của dòng họ, gia đình và các bạn đạo đồng tu. Trước khi tắt hơi ông đã xếp tay lên bụng rồi lắng nghe tiếng niệm Phật và cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 

Ông để lại thoại tướng bất khả tư nghì làm niềm tin cho tứ chúng đồng tu cụ thể râu và tóc đen trở lại mặc dù ông đã 82 tuổi, móng tay hồng hào, đầu óc minh mẫn tỉnh táo, khi tắt hơi gia đình dòng họ các liên hữu đồng tu trợ niệm 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn ông để lại thoại tướng mềm mại tươi hồng , mặt càng ngày càng đầy và đẹp hơn lúc nằm trên giường bệnh, da mặt bóng hồng lên làm đại chúng chứng kiến càng tin sâu hơn vào pháp môn niệm Phật hộ niệm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

Một lần nữa con đại diện gia đình chân thành cảm tạ và kính chúc chư tôn đức Tăng ni và quý vị pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, bồ đề tâm viên chắc, đạo hạnh sớm viên thành 

Thái Bình 25.01.2019

Phật Tử Lên Văn Huấn pháp danh Phúc Trí

Nam Mô A Di Đà Phật

https://www.facebook.com/kim.long.963/videos/1331759380297866/

 

 

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.