kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Người Khai Thị Giải Quyết Như Thế Nào Khi Người Bệnh Nói Là Đã Cảm Ứng Thấy Chư Phật, Bồ Tát?

Trả Lời:
- Bác thấy được chư Phật, Bồ-Tát là tốt rồi. Mấy Ngài tới động viên Bác niệm Phật đấy nhé. Biết vậy Bác phải càng tha thiết, chân thành cố gắng niệm A-Di-Đà-Phật cầu xin A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn về TPCL mạnh mẽ hơn nữa nhé! Bác thổ lộ cho Con là đủ rồi, mau mau nhiếp cái tâm lại để niệm A-Di-Đà-Phật. Nếu tâm Bác vọng động ham thích khoe với người này người nọ thì những cảm ứng ấy sẽ biến thành chướng ngại con đường vãng sanh của Bác đấy. Bác chỉ được quyền đi theo A-Di-ĐàPhật giống như tấm hình trước mặt, ngoài ra tuyệt đối không được theo bất kỳ ai khác cho dù đó là Phật Thích-Ca-Mâu-Ni, Phật Dược-Sư, BồTát Quán-Thế-Âm, Đại-Thế-Chí hay Địa-Tạng Vương-Bồ tát nhé… Mau mau định tâm lại niệm Phật nghen Bác!
- Bác à! Những gì Bác thấy rất là tốt chứng tỏ Bác đã tinh tấn niệm Phật cũng như đã rất tha thiết muốn được vãng sanh càng sớm càng tốt phải không ạ? Mấy Ngài tới là để điềm chỉ cho Bác là cần cố gắng hơn nữa mới được, phải nguyện tha thiết hơn nữa ạ! Điều Bác thấy chứng tỏ lúc nào Bác niệm A-Di-Đà-Phật cũng có 25 vị Bồ-Tát vây quanh bảo vệ rất an toàn, nhưng với điều kiện Bác phải chân thành muốn vãng sanh, buông xả tất cả những gì ở thế gian này thì mới được vậy. Nếu Bác không xả ra được thì Bác cũng không còn được bảo vệ nữa đâu ạ! Thôi được rồi giờ Bác phải nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà-Phật quyết tâm cầu vãng sanh TPCL khi nào A-Di-Đà-Phật tới thì đi theo Ngài mà vãng sanh. Tất cả những cảnh tượng gì hoặc bất kỳ ai hiện ra cũng mặc kệ, đừng để động tâm nữa nhé. Chỉ quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật, đi theo A-Di-Đà-Phật mà thôi. Về TPCL thành đạo rồi quay lại cứu chúng con nha Bác!
- Người bệnh nói: “Tối qua tôi mộng thấy A-Di-Đà-Phật tới xoa xoa đầu mấy cái rồi biến mất...”. Hình dáng Phật như thế nào ạ? Giống như tấm hình treo trên tường. Thật là tốt không gì bằng. Bác niệm Phật rất chân thành nên cảm ứng đấy ạ. Nhưng Bác cũng không được chủ quan và tự mãn mà trở thành chướng ngại đó nhé. Chừng nào về tới TPCL rồi mới an tâm. Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một sự cảm ứng do lòng chí thành mà thôi chứ chưa đảm bảo gì cả. Từ giờ tới khi xả bỏ cái báo thân bệnh hoạn này Bác vẫn phải tiếp tục cố gắng buông xả thật nhiều hơn nữa và quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Chuyện này Bác không nên khoe ra cho mọi người mà tâm sẽ bị động không tốt. Bác nên nghĩ như vậy “Thấy cũng như không thấy”. Bác hãy niệm câu A-Di-Đà-Phật và chỉ đi theo A-Di-Đà-Phật mà thôi, tất cả những gì hiện ra đều là giả thì mới không trở ngại. Quyết tâm kiên cố nghen Bác.
Nguồn: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

 — with Diệu Âm and Tịnh Thắng.

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.