kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Người Khai Thị Đối Với Người Bệnh Đang Còn Ganh Ghét Hay Giận Hờn Một Người Nào Đó?

- Bác Tư à! Bác đang giận (anh Ba) phải không? Cái giận, cái ghét đối với người thế gian không biết tu hành thì là chuyện bình thường, vì họ không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng Bác muốn vãng sanh mà còn giận hờn, ganh ghét thì bị trở ngại lớn lắm rồi. Còn giận hờn, oán ghét ai thì cả đời này Bác niệm Phật cầu vãng sanh bị thất bại rồi. Chính cái tâm sân giận này sẽ kéo Bác thọ sanh vào những đường đọa lạc, dễ sợ lắm. Nếu bị đọa lạc quá khổ đau, thì cớ gì phải giận hờn ai mà đành chịu nạn phải không Bác? Hơn nữa, Bác đang thành tâm sám hối với chư vị mà mình giết hại họ để cầu xin họ tha thứ cho mình phải không? Bác phải biết tha thứ, bao dung, độ lượng cho người khác, thì họ mới tha thứ cho mình. (Anh Ba) có sai gì đi nữa thì cũng chưa đến nổi giết hại, hành hình Bác mà Bác không chịu bỏ qua, thì oan gia trái chủ làm sao có thể cảm thông sự sám hối của Bác mà tha thứ đây?...
- Chị Sáu à! Mình về Tây-Phương là thành Bồ-Tát, thành Phật. Phật BồTát không bao giờ ghét một người nào hết. Đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật lúc tiền thời, Ca-Lợi vương bắt xẻo thịt Ngài từng miếng từng miếng trong khi Ngài không có lỗi lầm gì hết. Xẻo thịt gọi là lăn trì. Ấy thế mà đức Phật còn nói khi ta thành Phật ta quyết lòng sẽ độ ông trước. Cái tâm của Ngài rộng như vậy Ngài mới thành Phật được. Bây giờ Chị muốn về Tây-Phương, muốn gia nhập chư Đại Thánh Chúng trên cõi Tây-Phương mà Chị còn căm thù người này, căm thù người kia thì làm sao có khả năng hội tụ với các Ngài?...Nhất định phải bỏ hết mới được vãng sanh nghen Chị!
- Anh Tám à! Phật dạy: “Nhân duyên quả báo tơ hào không sai”. Hiểu được điều này thì tất cả đều do nhân quả cả. Người khác làm anh bực mình, phiền não cũng là do chính Anh trong đời kiếp trước tạo ra nhân này nên bây giờ mới nhận quả báo mà thôi. Đừng sơ ý mà đánh mất cơ hội vãng sanh quý giá từ vô lượng kiếp qua. Bỏ qua đi để hóa giải cái nhân quả đọa lạc mà vãng sanh về TPCL. Đừng chấp vào việc nhỏ nhặt này mà chịu đọa lạc vạn kiếp nghe anh. Nhất định không giận, ghét ai nữa nhé.
Nguồn: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
 — with Quang Tường.
- Bác Bảy à! Hãy mở tâm yêu thương, bao dung, tha thứ mọi người, rồi quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL thì đó mới là chân thành sám hối. Nếu mình có tâm oán giận ai thì oán thân trái chủ của mình cũng sẽ quyết tâm báo thù cái nợ sanh mạng mà Bác đã gây ra cho họ, vậy thì làm sao Bác có thể thoát nạn để về TPCL được. Hãy tha thứ cho người làm sai với mình, để oan gia trái chủ tha thứ tội lỗi của mình. Phải có tâm đại từ đại bi tha thứ tất cả, khoan dung tất cả, mới hợp với tâm Phật, Bồ-Tát, mới vãng sanh về với Phật A-Di-Đà được. Bác hãy buông xả tất cả niệm Phật cầu xin vãng sanh. Vãng sanh Bác thành đạo rồi quay lại giúp đỡ tất cả, cứu độ oán thân trái chủ để chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ. Cho nên muốn hóa giải với chư vị trong pháp giới, thì chính Bác phải hóa giải chính cái tâm của mình trước nhé. Quyết không còn giận hờn, ghét bỏ ai nữa. Quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh nghen Bác!...

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.