kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

NGƯỜI MẤT SAU KHI ĐƯỢC HỘ NIỆM 11TIẾNG CHÂN TAY MỀM MẠI MẶT MŨI TƯƠI HỒNG NGƯỜI ĐÓ CÓ ĐƯỢC VÃNG SANH KHÔNG?

Câu hỏi: Thưa cư sĩ Diệu Âm có một Phật tử lúc ốm gia đình đã tụng kinh được một năm sau đó có một Phật tử đến khuyên niệm Phật và đón đạo tràng thì gia đình đồng ý đón nhưng được một hôm thì không kịp đón nữa và người bệnh đã xả bỏ báo thân được một tiếng đồng hồ rồi thì gia đình mới gọi cô Phật tử đến sau đó cô cùng năm người khác niệm đến 11 tiếng kiểm tra thì thân thể mềm mại, da dẻ tươi hồng điểm ấm ở bụng, sau đó cô lại cho niệm thêm 3 tiếng nữa kiểm tra thì thấy toàn thân lạnh toát. Xin cư sĩ từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật!

Trả lời: Thường thường khi mà nằm, mình lấy cái mền mình đắp cái thân lại rồi khi mà xả cái thân ra thì thường thường phải để một thời gian thì cái thân nó sẽ lạnh hẳn ra. Chứ nhiều khi nhất là những người mà uống thuốc gọi là hóa trị đó thì có những chất thuốc nó vào trong người của mình nó tạo thành nhiệt, nó sôi trong bụng cái nhiệt đó lâu thoát ra lắm. Chính vì thế mà nghe nói 11 tiếng đồng hồ thì cái bụng còn ấm và khi mình niệm thêm 3 tiếng đồng hồ nó lạnh thì đúng là như vậy, thường thường những cái ấm đó không phải là chắc chắn đâu và cái BHN mà thấy cái hiện tượng ấm tại bụng thì niệm thêm 3 tiếng đồng hồ là họ làm đúng pháp đấy. Cho nên xin thưa với chư vị là cái quy định đúng yêu cầu là làm sao toàn thân cái người ra đi đó phải lạnh hết để chứng tỏ rằng cái thần thức của người đó không bị vướng mắc trong cái thân đó thì lúc đó chúng ta giao cho nhà quàn hay là tắm rửa để mà thay y phục nhập niệm rồi mới tốt. Còn khi mà cái chỗ nó còn ấm thì xin chư vị là không nên làm những cái việc mà nhập quan tắm rửa thay áo thay quần và khi 11 tiếng thêm 3 tiếng là 14 tiếng mà thân tướng tốt đẹp mềm mại thì đây cũng là điều quý báu. Nếu bà cụ mà niệm Phật quyết lòng trong cái thời gian chúng ta Hộ-Niệm, chúng ta thấy bà cụ quyết lòng niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, quyết định tha thiết nguyện vãng sanh thì với cái hiện tượng như vậy có thể bà cụ đã được vãng sanh. 
Cho nên có được vãng sanh hay không? Chư vị phải kiểm lại coi cái tâm hạnh của người ra đi đó có quyết lòng vãng sanh hay không? Nếu người đó quyết lòng vãng sanh niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng và ra đi để lại thân tướng như vậy ta có niềm hy vọng rất lớn là người đó đã được vãng sanh về TPCL.
A Di Đà Phật!

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.