kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Xin bấm vào hình để mở các bài MP3

Giảng Giải Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm-416 bài

Chúng ta cần phải học hỏi nghiên cứu cẩn thận để có nhận thức đúng đắn về pháp Hộ-Niệm, rồi chúng ta mới đồng ý với nhau rằng, đây đúng là chánh pháp trong Phật môn. Một pháp cứu người vãng sanh vi diệu, một đại cứu tinh cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này có cơ hội thành Đạo.

Xin bấm vào hình để mở video

A DI ĐÀ PHẬT-quý vị đại chúng phát tâm đi trợ niệm nên xem cư sĩ DIỆU ÂM MINH TRỊ khai thị hướng dẫn cho người bệnh và gia đình rất là hay ngắn gọn dễ hiểu A DI ĐÀ PHẬT

Pháp Hộ Niệm vô cùng vi diệu. phương pháp điều giải Oán Thân Trái chủ, nhập thân vô cùng vi diệu. Hai ngày sau khi được Lão Cư Sĩ Diệu Âm điều giải, cụ Tô Thị Ý Pd Diệu Phúc đã trở lại bình thường NP cầu nguyện vãng sanh TPCL. BHN Lai Vung: A Di Đà Phật! Chúng con đang hộ niệm cho phật tử Tô Hữu Ý, thì có cái hiên tượng là nhập thân, nhưng cái nguyên nhân chính là mấy đời cha của cụ có thờ ông tố cổ gia tiên rồi cứ mỗi năm cúng heo, cúng cá gì đó thành thử ra bây giờ mấy chư vị đó nhập thân gồm ông cố tổ gia tiên, mấy người chị, mấy người em, mấy người con của cụ cũng có nhập vô nữa...

Cư Sĩ Diệu Âm KHai Thị Cho Cụ Phan Thanh Long Pháp danh Thiện Lâm

CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ CHO CỤ HOÀNG THỊ HUỆ, PD: DIỆU HUỆ

CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ NGƯỜI BỆNH-THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI NGÀY 14/01/2019 PHẬT DẠY: ĐỘC SANH ĐỘC TỬ- ĐỘC KHỨ ĐỘC LAI-KHỔ LẠC TỰ ĐƯƠNG- VÔ HỮU ĐẠI GIẢ Chúng con xin thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cô Nguyễn Thị Lụa 57 tuổi cô bị ung thư biểu mô

Cư sĩ Diệu Âm Khai Thị cho Người Bệnh

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.